doc truyen truyen chu ebook prc download full

Lưỡng Giới Vận Chuyển Công

Hoàn thành Convert 1332 Chương 113558 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tự do đi xuyên qua thế giới hiện thực cùng thế giới trong lúc đó, an tĩnh làm một hai giới vận chuyển công...

Bạch Dương mục tiêu là thành lập một cái mỗi ngày sản xuất lượng hơn trăm triệu Pháp Bảo đan dược dây chuyền sản xuất...

Ps: Lại 1 truyện nữa ta làm lại đuổi theo sau... lý do vẫn như cũ, truyện ta thích mà cvt bản kia đọc như kẹc. Tầm 2 tuần đuổi kịp + vượt nếu đội bạn vẫn đứng im.

Chương 1: Cầm bụi cỏ Chương 2: Bác sĩ ta có bệnh! Chương 3: Thứ tốt, khà khà. . . Chương 4: Chuẩn bị Chương 5: Thăm dò Chương 6: Chấn động Chương 7: Giải trừ nguy cơ Chương 8: Người man rợ bộ lạc? Chương 9: Mời khách ăn cơm chuyện này Chương 10: Ngôn ngữ không thông mù khoa tay Chương 11: Nhất định phải sung mất đưa! Chương 12: Ta làm sao có khả năng bận rộn như vậy? Chương 13: Không có chuyện gì bá còn dư ở cảm Chương 14: Sau đó lại bá độ thiện cảm Chương 15: Học tập 'Ngoại ngữ' rất trọng yếu Chương 16: Vô căn cứ cha Chương 17: 'Hoàng Kim phòng ' Chương 18: Đo lường kết quả đi ra Chương 19: Phụ tử nói chuyện làm ăn cái kia chút chuyện Chương 20: Dưới ánh trăng vận chuyển công Chương 21: Trò đùa vậy giao dịch Chương 22: Sao thế? Người giả bị đụng a? Chương 23: Số ba trò gian tìm đường chết Chương 24: Mặc quần lót đại tinh tinh! Chương 25: Thoáng một cái đã qua Chương 26: Ông chủ ta lại tới nữa rồi Chương 27: Hùng Đại Chương 28: Chế tạo Titanium hợp kim áo giáp! Chương 29: Tâm cơ biểu. . . Chương 30: Vào sổ 50 triệu lại làm mất đi 50 triệu! Chương 31: Tống Nhất Đạo, đưa một đao? Chương 32: Hãm hại xong hắn gia hãm hại hắn tôn Chương 33: Nghiệm hàng - Thượng Chương 34: Nghiệm hàng - Hạ Chương 35: Không muốn? Chương 36: Này đều lộn xộn cái gì. . . Chương 37: Xuất phát Chương 38: Giặc cướp ở nơi nào đây? Chương 39: Ta thổ một chút trước tiên Chương 40: Đức Dương Chương 41: Toàn bộ cái quái gì vậy heo. . . ! Chương 42: Chuẩn bị chém người! Chương 43: Thiếu Gia, đều giải quyết. . . Chương 44: Giành giật từng giây Chương 45: Từng người mang ý xấu riêng Chương 46: Rất có làm đầu! Chương 47: Tới tay Chương 48: Đây coi là phá vẫn là không có phá đây? Chương 49: Thanh Ngưu 4 tai Chương 50: Chém chết hắn!