settingsshare

Cực Phẩm Bắt Quỷ Hệ Thống Chương 1534: Hoàn mỹ Vương cảnh (cầu nguyệt phiếu!!)

Thiên Khung châu mạnh nhất Vương cảnh, Âm Dương khổ hải có thể có một ngàn km tả hữu, nhưng mà, Sở Hạo Âm Dương khổ hải đạt đến hơn một vạn km.

Như đại dương mênh mông.

Mênh mông.

Đây chính là đột phá Vương cảnh cùng hoàn mỹ Vương cảnh khác biệt.

Đế Thuấn Âm Dương chú thể rất cường đại, đoán chừng ngay cả Đế Thuấn cũng không biết, Sở Hạo có thể đạt tới loại tình trạng này a.

“A! Linh hồn của ta thay đổi.”

Âm Dương khổ hải bên trong, Sở Hạo kinh ngạc nhìn tự thân, hiện tại hắn là lấy linh hồn trạng thái tiến vào Âm Dương khổ hải, tự nhiên cũng liền thấy rõ ràng linh hồn dáng vẻ.

Kim sắc linh hồn trạng thái.

Kim sắc linh hồn, nghe nói chỉ có Thánh cảnh mới có thể đạt đến tình trạng, Sở Hạo chỉ là bước vào Vương cảnh, liền đã đạt đến vô số người tha thiết ước mơ Kim Thân hồn.

Sở Hạo cười hắc hắc, loại biến hóa này tự nhiên để hắn kinh hỉ.

Nghe nói, Kim Thân hồn có cường đại tính bền dẻo, với lại yêu ma quỷ quái, căn bản vốn không dám vào hắn thân.

Kim Thân hồn còn có thể học tập đặc biệt nhất âm dương Hồn Thuật, Hồn Thuật có thể giết người ở vô hình, trong nháy mắt đem một người khác linh hồn phá hủy, là Thánh cảnh đặc hữu một loại thủ đoạn.

Sở Hạo chỉ là Vương cảnh, về sau có thể học tập âm dương Hồn Thuật, tương đương thói xấu.

Bất quá, Sở Hạo phát hiện hệ thống cửa hàng âm dương Hồn Thuật đều rất đắt đỏ, giá trị thấp nhất một môn Hồn Thuật, đều muốn năm triệu trang bức giá trị.

Phía ngoài năng lượng tại quán đỉnh, Âm Dương khổ hải diện tích còn đang kéo dài tăng trưởng, tiếp tục như vậy nhất định phải vượt qua một vạn cây số.

Sở Hạo rời đi Âm Dương khổ hải, tầm mắt của hắn, lần nữa trở lại hồ năng lượng trong không gian.

Liếc nhìn lại, không gian hồ năng lượng bên trong năng lượng, cũng bị hắn hấp thu không sai biệt lắm.

“Keng... Hỏa Nhãn Kim Tinh tăng lên.”

“Keng... Âm Dương chú thể tăng lên.”

“Keng... Hắc Kim chú thể tăng lên.”

“Keng... Càn Khôn chú thể tăng lên.”

“Keng... Trường Sinh chú thể tăng lên.”

“Keng... Băng hệ thiên phú tăng lên.”

...

“Keng... Hỏa Nhãn Kim Tinh tăng lên.”

“Keng... Âm Dương chú thể tăng lên.”

“Keng... Hắc Kim chú thể tăng lên.”

“Keng... Càn Khôn chú thể tăng lên.”

“Keng... Trường Sinh chú thể tăng lên.”

“Keng... Băng hệ thiên phú tăng lên.”

Hệ thống liên tục hết thảy truyền đến năm lần nhắc nhở tăng lên.

Năm lần tăng lần tăng lên, như vậy nói cách khác, hắn hiện tại hai mươi bốn đường gông xiềng lực lượng?

Với lại, phía sau một đạo gông xiềng năng lượng, khóa vực so mười vị trí đầu đường gông xiềng còn muốn đại.

Như thế lực lượng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi.

“Keng... Hoàn thành đột phá hoàn mỹ Vương cảnh nhiệm vụ.”

“Keng... Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Toản Thạch hoàng cấp bảo rương một cái.”

“Keng... Hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được 20 triệu điểm công đức.”

“Keng... Hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được Thánh Sư bảo châu một viên.”

Tiến vào hoàn mỹ Vương cảnh, cũng hoàn thành hôm nay tới đây nhiệm vụ, đạt được phần thưởng phong phú.

[ truyen cu
a tui ✺@ Net ] Trang bức tiểu Thiên vương: Sở Hạo

Đẳng cấp: 9

Điểm kinh nghiệm: Cửa ải nhiệm vụ bên trong (hoàn thành bảy mươi phần trăm)

Trang bức giá trị: Bốn mươi lăm vạn điểm

Điểm công đức: 20 triệu điểm

Thực lực: Hoàn mỹ Vương cảnh (hai mươi bốn đường gông xiềng)

Bảo rương: Toản Thạch hoàng cấp bảo rương * 1

Thể chất: Vô Song Bá thể

Năng lực một: Không nhìn thuật pháp công kích (không nhìn trình độ gia tăng năm mươi lần)

Năng lực hai: Lực lượng nhưng ngẫu nhiên gia tăng gấp năm trăm lần đến một ngàn lần.

Năng lực ba: Chữa trị tốc độ đạt tới ba ngàn lần.

Năng lực bốn: Âm dương lực phạm vi bao phủ ba trăm km.

Năng lực năm: Kim Tình đồng thấy rõ hết thảy vật chất, phóng thích nhiệt độ cao độ Kim Tình hỏa, nhiệt độ tăng lên gấp trăm lần.

Năng lực sáu: Băng hệ khống chế tăng lên 40 ngàn lần.

Cái này ngay tại lúc này Vô Song Bá thể thuộc tính, đơn giản xâu tạc thiên.

Ngoài ra, còn có một viên Thánh Sư bảo châu.

Vật phẩm: Thánh Sư bảo châu

Nói rõ: Có thể tăng lên Thánh Sư bộ đồ đẳng cấp bảo châu.

Sở Hạo mừng rỡ, thứ này quá trọng yếu, Thánh Sư bộ đồ lợi hại như vậy, còn có chỗ tăng lên, chẳng phải là vô địch.

Sở Hạo nói: “Sử dụng Thánh Sư bảo châu.”

“Keng... Chủ kí sinh sử dụng Thánh Sư bảo châu, Thánh Sư bộ đồ tăng lên.”

“Keng... Tăng lên thành công.”

Sở Hạo mở ra Thánh Sư bộ đồ giao diện.

Thánh Sư sáu cái bộ năng lực: Thánh chiến

(Cuồng chiến trạng thái, chủ kí sinh lực lượng, tốc độ, thể chất, chỉnh thể trên cơ sở tăng cường gấp hai mươi lần, thời hạn hai mươi phút)

Thánh Sư sáu cái bộ năng lực: Thánh phòng

(Phòng ngự vật lý năng lực chỉnh thể gia tăng ba trăm lần, một ngày có thể sử dụng một lần)

Thánh Sư sáu cái bộ năng lực: Thánh chú

(Chú ấn, chú thuật, chú ngữ, chú pháp, chú trận, uy lực tăng lên gấp hai mươi lần)

Nhắc nhở: Trở lên Thánh Sư sáu cái bộ năng lực, theo người mặc thực lực tổng hợp tăng lên hạn mức cao nhất.

Thánh Sư bộ đồ sáu cái bộ năng lực gấp bội! Chỉnh thể tăng lên gấp đôi tả hữu, coi như không tệ.

Sở Hạo cười hắc hắc, đáp lấy hiện tại tâm tình không sai, đánh mở bảo rương nói không chừng có có thể được đồ tốt, nói: “Đánh mở bảo rương.”

“Keng... Mở ra Toản Thạch hoàng cấp bảo rương, thu hoạch được mạ vàng Thánh cảnh đồng tử nước tiểu một bình.”

Đậu xanh rau muống!!

Thánh cảnh đồng tử nước tiểu?

Sở Hạo khóe miệng co giật, cái này mở chính là thứ đồ gì, một cái đạt tới Thánh cảnh người, thế mà còn là một tên đồng tử?

Có a có đạo lý?

Vật phẩm: Mạ vàng Thánh cảnh đồng tử nước tiểu

Nói rõ: Ẩn chứa có được Thánh cảnh lực lượng, tinh khiết đồng tử nước tiểu càng có thể phát huy ra nguyên thủy lực lượng, có thể dùng để đối phó quỷ quái một loại.

Cái đồ chơi này đối với nhân loại vô dụng, liền là một bình phổ thông nước tiểu mà thôi.

Thế nhưng, đối quỷ quái tới nói, cái đồ chơi này liền là siêu cường sát thương vật phẩm.

Mặc dù cảm giác là lạ, nhưng là suy nghĩ một chút, đây là trên người hắn tất cả mọi thứ bên trong, kiện thứ hai có thể đối phó Thánh cảnh vật phẩm.

Ân, hảo hảo trân giấu đi, nói không chừng liền hữu dụng đâu.

Ai... Cũng không biết về sau cái nào Quỷ Thánh phải ngã nấm mốc!

“Cứ như vậy kết thúc rồi à?” Sở Hạo nói.

Bất quá, dạng này Sở Hạo cũng rất thỏa mãn, cái này là người khác tha thiết ước mơ Vương cảnh lĩnh vực.

Phụ cận không gian năng lượng vật chất bị hấp thu ánh sáng, Sở Hạo mới nhìn rõ ràng toàn bộ thần bí không gian.

Tại bốn phía, có một ít dùng mắt trần có thể thấy ảo diệu phù văn.

Sở Hạo đưa tay đi bắt, phù văn như tro bụi tản ra, căn bản chạm không tới, nhưng là rất nhanh lại hình thành, tại không gian trôi nổi.

Chẳng lẽ là chèo chống toàn bộ không gian tồn tại phù văn lạc ấn?

Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, thần kỳ như thế?

Mê vụ năng lượng vật chất bị hấp thu ánh sáng, Sở Hạo hướng nhìn bốn phía, lại tại cách đó không xa, nhìn thấy cách đó không xa có một ngụm cửa đá khổng lồ.

Cửa đá phong cách cổ xưa, phi thường to lớn.

Sở Hạo ngẩng đầu đi xem, căn bản là không nhìn thấy cửa đá đỉnh, với lại nó là cấm đoán đang đóng.

Sở Hạo kinh ngạc, đây là cái gì đồ chơi?

Chẳng lẽ, cái này miệng cửa đá thông hướng một thế giới khác?

Như vậy!

Thông hướng dạng gì thế giới.

Cửa đá nhấc lên Sở Hạo lòng hiếu kỳ, hắn đi tới, muốn muốn đẩy ra cửa đá, lại phát hiện không cách nào chuyển động một cái.

Sở Hạo vận chuyển mạnh nhất càn khôn chi lực, lần nữa đẩy ra cửa đá, thế nhưng, cửa đá không nhúc nhích tí nào.

Sở Hạo bó tay rồi, hắn hiện tại càn khôn chi lực, tuyệt đối có thể thôi động một tòa nguy núi, thế mà ngay cả toà này cửa đá đều đẩy không ra.

Sở Hạo bốn phía xem xét, toàn bộ không gian ngoại trừ cửa đá bên ngoài, không còn những vật khác.

Sở Hạo nói: “Hệ thống, đây là cái gì đồ chơi?”

Hệ thống: “Đề cử chủ kí sinh, mua sắm Thánh cảnh tiến giai luận, cần 300 ngàn điểm trang bức giá trị.”

Sở Hạo sờ lên cái cằm, nói: “Từ ngươi nhắc nhở, bản bức vương có thể đánh giá ra, đây là vật gì, chỉ có đạt tới Thánh cảnh mới xuất hiện đồ chơi a? Lãng phí 500 ngàn điểm trang bức giá trị mua sắm, không đáng, ta có thể tìm người hỏi.”

Sở Hạo vì cơ trí của mình điểm tán, kém chút lại bị hệ thống hố trang bức giá trị.

Người khác một đao 999 cấp!

Mà ta muốn cùng hệ thống đấu trí đấu dũng, phòng ngừa lừa ta trang bức giá trị, tâm tính thiện lương mệt mỏi a.


Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ