doc truyen truyen chu ebook prc download full

CD Hệ Thống

Đang cập nhật Convert 1 Chương 4298 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Khuyến Cáo: Truyện chỉ dành cho Râm Hiệp Hội

_ Bản Dâm hiệp cạn kiệt dâm thư, nên quyết định sáng tạo dâm thư để đời!

_Nhân vật chính của dâm thư là một thanh niên cuồng dâm xuyên qua dị giới, cầm Cây Súng của mình một đường thẳng tiến, Bắn đạn khắp nơi.

_Cứ bắn là vô! Vô là có bầu!

_Skill của hắn gồm có: Thẩm Du Ấn, Hấp Diêm Ấn, Doggy Thần Chưởng . . . Vân vân và mây mây!

_ Công pháp tu luyện : Cuồng Râm Thần Công!

_Cảnh giới trong truyện gồm : Linh Mạch Thất Trọng - Linh Lực Hóa Hải - Tiên Thiên Kim Đan - Âm Dương Hư Cảnh - Siêu Phàm Nhập Thánh - Vân Tiêu Cảnh . . .

5 chương truyện mới nhất